Sou a:inici > convencions > salutacions

cercador

Salutacions

 

La forma general de salutació fins al moment que comença a fosquejar és bon dia. Cal emprar aquesta forma en començar tots els programes durant aquesta part del dia. No s'admet en cap registre bona tarda ni bones tardes.

A partir del moment que comença a fosquejar s'ha de dir bon vespre, en començar un programa o saludar una persona. Bon vespre és la salutació d'entrada sense límit horari.

Bona nit és la forma normal de comiat (i només de comiat) que s'usa quan l'hora és avançada, és a dir, quan s'acosta l'hora d'anar a dormir.

En el nostre model lingüístic no emprarem la paraula hola per a saludar, ni la combinarem amb les formes de salutació indicades més amunt.

Tampoc no usarem la paraula molt acompanyada de les formes normals de salutació (no direm, per exemple, molt bon dia o molt bon vespre).

En acabar un programa, especialment si la salutació bona nit no és escaient, es pot recórrer a altres formes, com que passeu un bon vespre o adéu siau (no tan sec com un simple adéu).

DESTACATS