Sou a:inici > gramàtica > l'article

cercador

 

 

L'article

 

De manera general, i llevat de programes o parts de programes de caràcter marcadament informal, s'utilitzarà l'article estàndard o literari. Els entrevistadors, en tota situació mínimament formal, han d'usar l'article literari procurant no mesclar-lo amb l'article salat.

Dins un text redactat amb article literari no hi pot haver articles salats. Els articles dels topònims s'han de considerar articles normals a tots els efectes.

Exemples

"Tot està preparat per a la Rua, que tindrà lloc diumenge que ve" (no "Tot està preparat per a Sa Rua, que tindrà lloc diumenge que ve")
"A Ciutadella ahir es va viure el Dia del Be" (no "A Ciutadella ahir es va viure el Dia des Be")
"La rehabilitació d'una possessió situada entre el Rafal Nou i el Viver" (no "La rehabilitació d'una possessió situada entre es Rafal nou i es Viver")
"El Parc de la Riera acull activitats per a infants" (no "El parc de sa Riera acull activitats per a infants")
"Ingressen al Pinaret els quatre menors detinguts ahir" (no "Ingressen as Pinaret els quatre menors detinguts ahir")

 

L'article personal

No s'ha d'usar mai l'article personal en registres formals, especialment en textos informatius i expositius.

"És previst que Zapatero s'entrevisti demà amb Obama"
"Aina Calvo ha visitat les obres del Palau de Congressos"

Però s'usa normalment en els registres que reflecteixen el llenguatge col·loquial, davant noms de fonts, cognoms i malnoms.

En alguns casos s'utilitza l'article personal amb objectes personalitzats: n'Eloi (la campana major de la Seu), en Figuera (el rellotge de Cort), na Burguesa, na Foradada, etc. No s'ha de suprimir l'article personal en aquests casos en cap registre.

 

L'article neutre "lo"

No s'admet més que molt excepcionalment i en situacions en què es reflecteixi una llengua molt col·loquial.

Més que substituir automàticament lo per el o per allò, cal cercar les solucions més genuïnes:

"No us oblideu de lo que hem explicat" → "No us oblideu del que hem explicat", "No us oblideu d'allò que hem explicat"
"L'entrevistador li va demanar que explicàs lo que havia passat" → "L'entrevistador li va demanar que explicàs què havia passat"
"Això és lo millor que li podia passar" → "Això és la cosa millor que li podia passar"

Quan l'article neutre té valor intensiu, no s'ha d'emprar mai l'article el sinó construccions catalanes intensives:

En lloc de "Va destacar lo difícil que havia estat la superació del conflicte" no direm "Va destacar el difícil que havia estat la superació del conflicte", sinó "Va destacar com havia estat de difícil la superació del conflicte" o "Va destacar la dificultat de la superació del conflicte".

 

 

DESTACATS