Sou a:inici > gramàtica > les conjuncions

cercador

Que

La conjunció que no s'ha de suprimir mai davant una frase subordinada.

Incorrecte: Esperam s'acabin aviat tots aquests problemes
Correcte: Esperam que s'acabin aviat tots aquests problemes

Tampoc no s'ha de suprimir entre un afirmatiu i una frase.

Incorrecte: El president sí ha manifestat clarament la seva posició
Correcte: El president sí que ha manifestat clarament la seva posició

 

Com

La paraula com seguida de que indica causa, i en aquest cas no s'ha de deixar caure el mot que.

Incorrecte: Com tothom ja ho sap, no direm el final de la història
Correcte:Com que tothom ja ho sap, no direm el final de la història

No es pot usar com amb valor condicional.

Incorrecte: Com no s'esforcin moltíssim, no poden aspirar a superar la prova
Correcte: Si no s'esforcen moltíssim, no poden aspirar a superar la prova

Tampoc no es pot usar com (o com a) amb valor aproximatiu.

Incorrecte: N'hi havia com a cinc-cents
Correcte: N'hi havia devers cinc-cents

 

Doncs

La variant idò només s'admet en registres informals.

Recordem que doncs no pot tenir valor causal.

Incorrecte: La llei no s'aprovarà, doncs no aconseguirà els vots necessaris
Correcte: La llei no s'aprovarà perquè no aconseguirà els vots necessaris.

 

Mentre

Mentre és una conjunció temporal, que sempre introdueix una especificació de temps (no s'admet la variant mentres).

Mentre estaven reunits es va saber la nova

És incorrecte l'ús de mentre quan va tot sol: cal dir mentrestant.

Incorrecte: Un vigilava l'entrada i, mentre, l'altre inspeccionava la casa
Correcte: Un vigilava l'entrada i, mentrestant, l'altre inspeccionava la casa

Tampoc no es pot fer servir mentre amb valor de contraposició de dues afirmacions: en aquest cas cal usar mentre que.

Incorrecte: La direcció vol reduir les reunions, mentre els socis voldrien augmentar-les
Correcte: La direcció vol reduir les reunions, mentre que els socis voldrien augmentar-les

 

Sempre i quan

És una locució incorrecta. Cal dir sempre que.

Es faran els canvis prevists, sempre que no afectin la imatge de l'empresa (no sempre i quan no afectin la imatge de l'empresa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pàgina de gramàtica

DESTACATS