Sou a:inici > gramàtica > les preposicions

cercador

Caiguda de preposicions

Cal posar esment en el fet que les preposicions a, amb, de i en cauen sempre davant la conjunció que.

Incorrecte: Els veïns es queixen de que l'Ajuntament no els rep
Correcte: Els veïns es queixen que l'Ajuntament no els rep

Incorrecte: Partim de la suposició de que tothom n'està informat
Correcte: Partim de la suposició que tothom n'està informat

Incorrecte: Tots tenen interès en que hi hagi acord
Correcte:Tots tenen interès que hi hagi acord

Incorrecte: El va amenaçar amb que l'expulsaria del partit
Correcte: El va amenaçar que l'expulsaria del partit (o El va amenaçar d'expulsar-lo del partit)

Quan suprimint la preposició queda una construcció dura, és bo de recórrer a la paraula fet.

Incorrecte: La suposició es basa en que aviat s'esgotarà el termini
Correcte: La suposició es basa en el fet que aviat s'esgotarà el termini

 

Les preposicions en i amb davant infintitiu

Cal tenir en compte que aquestes preposicions davant un infinitiu han de ser substituïdes per a o de.

Incorrecte: S'entossudeixen en fer inviable el projecte
Correcte: S'entossudeixen a fer inviable el projecte

Incorrecte: Amenacen amb retirar-se de la comissió
Correcte:Amenacen de retirar-se de la comissió

Només és correcta la preposició en davant infinitiu en frases temporals, i sobretot referides al futur o a un fet habitual.

En acabar la votació començarà l'escrutini
En acabar les intervencions sempre s'ofereix per a aclarir dubtes

 

A i en en els complements de lloc

Davant els demostratius normalment usam en.

Visqué en aquella casa durant molts d'anys

Davant un i una a les Balears s'usa normalment a.

L'hospital ha estat construït a un lloc poc adequat

Davant els articles es poden usar les dues preposicions, però es recomanable en quan hi pugui haver ambigüitat.

L'accidentat vivia al carrer Major
Les coses permeses en la nostra entitat
(diferent de Les coses permeses a la nostra entitat)

 

La preposició a davant el complement directe

Cal posar esment a no usar la preposició a davant el complement directe.

Incorrecte: Hem entrevistat a les guanadores
Correcte: Hem entrevistat les guanadores

Incorrecte: Aquest és un tema que preocupa molta gent
Correcte: Aquest és un tema que preocupa molta gent

Hi ha, però, algunes excepcions, com:

a) Si el complement directe és un pronom fort: Jo us mir a vós i vós em mirau a mi.

b) Quan hi ha una elisió del verb, en casos com:

L'estimava com els pares als fills

c) En frases que expressen reciprocitat.

Es respectaven l'un a l'altre

d) Quan el complement directe de persona és desplaçat a l'esquerra, sobretot si sense la preposició queda una construcció dura.

A Rafel Nadal l'admira tothom

e) Davant les paraules qui o qual (relatiu o interrogatiu).

L'escriptor a qui han premiat enguany
Els funcionaris als quals homenatgen demà


La pronunciació de les preposicions a i amb

En el llenguatge col·loquial la preposició a es pronuncia an davant articles i demostratius, i ane davant relatius i interrogatius. Aquest fenomen no s'admet en registres formals.

Incorrecte: L'entrevista que hem fet an aquest polític
Correcte: L'entrevista que hem fet a aquest polític

Incorrecte: No sabia ane qui s'havia d'adreçar
Correcte: No sabia a qui s'havia d'adreçar

La preposició amb col·loquialment es pronuncia sovint ambe davant relatius o interrogatius, cosa que no s'admet en registres formals.

Incorrecte: No sabem ambe qui acabarà pactant
Correcte: No sabem amb qui acabarà pactant

 

Ús de la preposició de darrere adjectius quantitatius

Encara que es pot suprimir, usarem regularment la preposició de darrere les paraules molt, molta, molts, moltes, bastant, bastants, tant, tanta, tants i tantes (sobretot darrere les formes masculines).

Encara tenim molt de temps (millor que Encara tenim molt temps)
Ens han telefonat molts de teleespectadors (millor que Ens han telefonat molts teleespectadors)
L'afer li ha produït bastants de maldecaps (millor que L'afer li ha produït bastants maldecaps)
Serà difícil superar tants de problemes (millor que Serà difícil superar tants problemes)

 

El de partitiu

S'usa obligatòriament:

a) Acompanyant un adjectiu que es refereix a un element quantificat i expressat pel pronom en.

Correcte: En tenim quatre de grossos
Incorrecte: En tenim quatre grossos

Correcte: N'hi havia sis de blaus i dos de vermells
Incorrecte: N'hi havia sis blaus i dos vermells

Correcte: Tenim un llibre gros i un de petit
Incorrecte: Tenim un llibre gros i un petit

b) Quan hi ha un desplaçament a l'esquerra d'un element que a la part principal es representa amb el pronom en.

Correcte: De temps, ja no en tenim gaire
Incorrecte: Temps, ja no en tenim gaire

El mateix passaria si temps es col·locàs a la dreta.

Ja no en tenim gaire, de temps

 

De seguit d'infinitiu

És correcte, i fins i tot recomanable, d'usar la preposició de davant l'infinitiu quan aquest centra una frase de complement directe o de subjecte postposada al verb principal

Davant el risc de mal temps aquest cap de setmana, el Govern recomana de prendre precaucions.
Els havien proposar de continuar en la mateixa línia

 

De condicional

Són incorrectes les frases condicionals construïdes amb de més infinitiu.

Incorrecte: De confirmar-se la notícia, es crearà una situació greu
Correcte: Si es confirma la notícia, es crearà una situació greu

Incorrecte: D'haver-ho sabut, hauria actuat d'una altra manera
Correcte: Si ho hagués sabut, hauria actuat d'una altra manera

 

Altres usos de la preposició de

Posarem esment a usar la preposició de en casos com els següents, i no la preposició a.

Incorrecte: Fa olor a romaní
Correcte: Fa olor de romaní

Incorrecte: Fa pudor a gas
Correcte: Fa pudor de gas

Incorrecte: Una olla a pressió, una camisa a quadres
Correcte: Una olla de pressió, una camisa de quadres

Incorrecte: Tenir por a la derrota
Correcte: Tenir por de la derrotaLes preposicions per i per a

Cal posar molt d'esment a usar correctament aquestes dues preposicions, i guiar-nos sempre pel seu significat.

Per expressa:

L'agent: Ha estat traït pels seus mateixos companys
La causa: L'arbre ha caigut pel fort vent
El mitjà: Es passen la informació per correu electrònic
El lloc de pas: Va entrar per la porta gran
La manera: La porta havia estat tancada per error
L'objectiu: Treballar per una causa noble
etc.

Per a expressa bàsicament la destinació i la finalitat:

El Govern aprova una partida per a la construcció d'un nou institut
Un milió d'euros per a restaurar el claustre de Sant Francesc
Això no serveix per a res
No hi haurà temps per a aprovar aquesta llei

 

Les preposicions amb i sense

Notem com es construeix la correlació amb-sense.

Incorrecte: Va dir que ho faria amb o sense permís
Correcte: Va dir que ho faria amb permís o sense

I recordem l'ús absolut de sense al final de frase.

Incorrecte: Tots s'esforçaren per a aconseguir un bitllet, però alguns van tornar sense ell
Correcte:Tots s'esforçaren per a aconseguir un bitllet, però alguns van tornar sense

 

Les preposicions fortes de lloc

D'acord amb l'ús general de les Illes Balears, després de les preposicions damunt, davall, sobre, sota, davant, darrere, dins i dintre, és millor no usar la preposició de.

Damunt la taula (millor que damunt de la taula)
Darrere la paret
(millor que darrere de la paret)
Dins el calaix
(millor que dins del calaix)

Les parelles damunt/sobre, davall/sota i dins/dintre són completament equivalents.

Baix significa 'a la part de baix' (oposat a 'a la part de dalt'), no 'davall'.

Incorrecte:baix les pedres
Correcte:davall les pedres

Incorrecte: dos graus baix zero
Correcte: dos graus sota (o davall) zero

Incorrecte: baix el poder de l'imperi rus
Correcte: sota el poder de l'imperi rus

Incorrecte: la Coral de la Universitat, baix la direcció de Joan Company
Correcte: la Coral de la Universitat, sota (o amb) la direcció de Joan Company

Però sí que podem dir baix (de) la voravia (que no és davall), oposat a dalt (de) la voravia.

 

Degut a

Degut, deguda, deguts i degudes són formes correctes sempre que siguin adjectius o participis.

L'esfondrament va ser degut a la mala qualitat dels materials
La pèrdua de vots és deguda a la desmotivació dels electors

Però la construcció degut a (invariable) és incorrecta si fa de locució prepositiva.

Incorrecte: Han hagut de tallar la carretera, degut a les fortes pluges
Correcte: Han hagut de tallar la carretera, a causa de les fortes pluges

 

 

 

 

DESTACATS