Sou a:inici > gramàtica > sintaxi del verb

cercador

Concordança del participi

Usarem sempre la concordança en gènere i nombre quan el complement directe sigui un pronom de tercera persona.

El president ha saludat la ministra → L'ha saludada (no l'ha saludat)
La presidenta ha saludat els ministres → Els ha saludats (no els ha saludat)
El director ha entès totes les dificultats → Les ha enteses (no les ha entès)
Han repartit tríptics entre els assistents → N'han repartits (no n'han repartit)

 

La correlació hagués - hauria

En la segona part de les oracions condicionals i de les concessives usarem el condicional perfet i no el plusquamperfet de subjuntiu.

Incorrecte: Si haguessin tingut més informació, haguessin actuat de manera diferent
Correcte: Si haguessin tingut més informació, haurien actuat de manera diferent

 

La perífrasi anar + infinitiu

Només és correcta quan expressa immediatesa de l'acció expressada per l'infinitiu, i en pretèrit imperfet:

Quan anava a començar l'entrevista, es va sentir malament (correcte)

En tots els altres casos és un castellanisme que hem d'evitar.

Incorrecte: Ara anam a presentar-vos els nostres convidats d'avui
Correcte: Ara us presentam (o us presentarem) els nostres convidats d'avui

 

Ús incorrecte de l'infinitiu

Evitarem curosament de dir un infinitiu que no depengui de cap verb.

Incorrecte: I per acabar, recordar que demà es juga la semifinal
Correcte: I per acabar, recordem (o volem recordar-vos) que demà es juga la semifinal

 

La perífrasi estar + gerundi

Normalment, en català genuí, les accions s'expressen en present d'indicatiu.

Incorrecte: Què estàs fent?
Correcte: Què fas?

Incorrecte:En aquest moment el president està dinant amb el canceller alemany
Correcte: En aquest moment el president dina amb el canceller alemany

 

En + infiniu

Té un valor només temporal.

En acabar el curs sempre fan un petit viatge

Però és un ús incorrecte si té valor causal

Incorrecte: Un home morí en caure d'un tercer pis
Correcte: Un home morí perquè va caure d'un tercer pis
O millor: Un home va caure d'un tercer pis i va morir

Incorrecte : El jutge l'ha condemnat en considerar-lo culpable
Correcte: El jutge l'ha condemnat perquè l'ha considerat culpable
O millor: El jutge l'ha considerat culpable i l'ha condemnat

 

El verb haver-hi

No s'admet la concordança del verb haver-hi i el subjecte.

Incorrecte: Hi han (o hi havien) opinions de tota classe
Correcte: Hi ha (o hi havia) opinions de tota classe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pàgina de gramàtica

DESTACATS