Sou a:inici > lèxic > castellanismes

cercador

El nostre model de llengua té com un dels principis orientadors fonamentals la construcció d'una llengua genuïna.

Com a norma general, sempre que hi hagi disponibles una paraula o expressió genuïna i una altra deguda a interferència del castellà, o amb una forma condicionada per la influència del castellà, s'ha d'usar la primera. Si el castellanisme no és d'ús habitual majoritari a les Illes, és rebutjat completament (per exemple, alcalde, burro, buscar, caldo, etc.). Si el castellanisme és d'ús habitual i és inclòs en els diccionaris de referència, no es rebutjarà però es donarà preferència a la paraula o forma més genuïna (per exemple, es preferirà corretja a cinturó, noces a boda o vaccinar a vacunar).

Els castellanismes que no figuren en els diccionaris de referència no s'han d'usar mai en els nostres mitjans.

 

Preferències lèxiques

  Forma genuïna preferida Forma castellanitzant recollida en els diccionaris
     
  acabar finalitzar
  acostar-se apropar-se
  afeccionat afeccionada aficionat aficionada
  afer, qüestió, tema assumpte
  ambient medi ambient
  banana plàtan
  bastió baluard
  benzina gasolina
  benzineria gasolinera
  blocar bloquejar
  blocatge bloqueig
  boicotar boicotejar
  bombar bombejar
  bombardament bombardeig
  bombardar bombardejar
  bombatge bombeig
  boxador boxejador
  boxar boxejar
  caprici capritx
  ceguesa ceguera
  contenidor envàs
  continuar seguir (en el sentit de prosseguir)
  corretja cinturó
  cortina teló
  curar, tenir cura cuidar
  cursa, correguda carrera
  darrer darrera últim última
  darreria postres
  de franc, gratuït gratis
  desocupació atur
  desocupat aturat, parat
  destinació destí (punt d'arribada)
  enllestir ultimar
  enregistrar gravar
  envit repte
  envoltar rodejar
  espoliació espoli
  exposar, formular plantejar
  façana, frontis fatxada
  film pel·lícula
  flassada manta
  formulari imprès
  ebri, begut,gat borratxo
  guarir curar
  indià indiana indi índia
  isolar aïllar
  ivori marfil
  llibre de xecs talonari
  lliurar entregar
  lloar alabar
  ministeri de Finances ministeri d'Hisenda
  mostatxo bigoti
  mostrar, comunicar donar a conèixer
  mostratge mostreig
  murada muralla (almenys la de Palma)
  natura morta bodegó
  noces boda
  norma pauta
  oportunitat ganga
  passar l'estiu estiuejar
  petrolier petroliera petroler petrolera
  possessió, lloc, parcel·la finca
  professors professorat
  refredat constipat, catarro
  report informe
  respondre contestar
  rifa sorteig
  rifar sortejar
  conferència de premsa roda de premsa
  rodet de fotos carret de fotos
  sabotar sabotejar
  signar firmar
  sondar sondejar
  sondatge sondeig
  surar flotar
  vaccinar vacunar
  verificar comprovar
  xampany cava
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

                              

DESTACATS